Opći uvjeti poslovanja

Zahvaljujemo na rezervaciji te molimo da obratite pažnju na slijedeće.

Prilikom izvršene rezervacije kupac potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima rezerviranja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima rezerviranja postaje pravna obveza kako za kupca tako i za tvrtku Hotel Central d.d.. Prilikom rezervacije kupac je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.

Rezervacije koje izvrši jedan ili više pojedinaca ili agencija na licu mjesta u ime jednog ili više predloženih gostiju, kao i rezervacije koje uključuju više od (9) soba u hotelu za isto razdoblje boravka moraju ići direktno preko hotela. Ako je više od (9) soba u hotelu rezervirano za isto razdoblje boravka na neki drugi način, Hotel Central d.d. pridržava pravo otkazivanja ili uvođenja dodatnih zahtjeva u vezi s takvim rezervacijama.

Otkazi rezervacija

Ako želite otkazati rezervaciju, isto je moguće učiniti u pisanom obliku preporučenim pismom, e-poštom ili fax storno. U svakom slučaju, storno se prihvaća samo od nosioca rezervacije i za storno vas se može teretiti prema storno troškovniku, ovisno o datumu prispijeća obavijesti o otkazu. Primjenjuje se slijedeći troškovnik:

Storno troškovi:

Za individualne goste (do 10 osoba):

do 1 dan prije dolaska gosta bez storno troškova,
manje od 1 dan 100% ukupnog iznosa prve noći,
no show (nedolazak gosta) 100% iznosa prve noći.

Za grupe (11 ili više osoba):

do 15 dana prije dolaskabez storno troškova
od 14 do 5 dana prije dolaska50% iznosa 1. noći,

od 4 do 0 dana prije dolaska – 100% iznosa 1. noći,

no show (nedolazak gosta)100% iznosa 1. noći.

Storno troškovi izračunavaju se kao postotak ukupnog troška, a u njih se ne ubrajaju administrativni troškovi.
U slučaju otkaza zbog više sile, gost je dužan predočiti pismenu potvrdu izdanu od ovlaštene ustanove, a Hotel Central zaračunava samo stvarne troškove do maksimalno 25% od ukupne vrijednosti usluge.

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije nam se javio, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom troškovniku.

Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Hotel Central zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Ako gost odluči napustiti smještaj prije isteka rezerviranog termina ne odobrava se naknada ni povrat novca.
IZMJENE I STORNA S NAŠE STRANE

Zadržavamo pravo izmjene ponude prije prihvata u slučaju izmjene bitnih okolnosti. U malo vjerojatnom slučaju da moramo izmijeniti ili otkazati napravljenu rezervaciju, o tome ćemo Vas obavijestiti što prije bude moguće, i pokušat ćemo naći alternativan smještaj sličnog tipa, standarda i lokacije.

Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 10% od cijene uplaćene rezervacije, Hotel Central zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta. U slučaju nemogućnosti zamjene rezerviranog smještaja ili neprihvaćanja ponuđene zamjene, zadržavamo pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu.

Ako nije moguće ponuditi alternativni smještaj ili isti nije prihvaćen, u potpunosti vraćamo uplaćeni iznos s čime prestaje naša bilo kakva obveza i odgovornost.